fullscreen   Tel: +32 2 424 36 50   |   E-mail: info@aksahum.com
Français Nederlands

Ramadan in Palestina

 
 
 Zoals elk jaar, tijdens de maand Ramadan, intensifieert en versterkt  AKSAHUM haar acties bij de mensen die in een precaire situatie in Palestina leven, om deze bevolking hulp te bieden en troost te geven aan de weeskinderen en families in nood.

De maand Ramadan biedt ons de gelegenheid om aan de armen te denken en gedeeltelijk hun honger eveneens te ervaren. We kunnen samen hun leed verzachten, de familieverantwoordelijken bijstaan in hun strijd om in te staan voor de behoeften van hun gezin. Zo laten we hen toe deze maand in alle waardigheid rond de familietafel te kunnen leven.

Dankzij jullie giften, kunnen we concreet op terrein het volgende doen:
  • Een warme maaltijd geven aan arme families en kinderen bij het verbreken van de vasten.  
  • Voedselpakketten met de basisvoedingselementen worden aan de families gegeven
  • Geschenken geven aan de arme kinderen op Eid-al-Fitr
  • Verdelen van de Zakat Al Fitr[i] aan arme families
  • Verdelen van de  Zakat Al Maal[ii] aan de rechthebbenden

Het is ook mogelijk om financiële giften aan onze vereniging te leveren op het volgende adres:
71, Leopold II-laan, 1080 Brussel

[1] 5€ per persoon
[1] Zakat Al_Maal wordt beschouwd als een belasting op de zuivering van de goederen van de moslim. Deze jaarlijkse Zakat is verplicht voor elke moslim die goederen/gelden heeft verkregen die meer zijn dan de Nissab (de Nissa= ong. 85 gr goud). De Zakat is dan 2,5% op deze goederen en kan deze Palestijnse families uit de armoede helpen.