fullscreen   Tel: +32 2 424 36 50   |   E-mail: info@aksahum.com
Français Nederlands

Wie zijn we


Wie zijn we
AKSAHUM is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, onafhankelijk, apolitiek, solidair met het Palestijnse volk, opgericht in 1993 met een sociale en humanitaire roeping, vrij van etnische, culturele, politieke of religieuze discriminatie.

ONZE ACTIEGEBIEDEN
AKSAHUM ondersteunt en ontwikkelt programma's om het leven van duizenden mensen in precaire omstandigheden te verbeteren. Deze worden samen met de lokale partners vastgelegd, om zodoende de specifieke behoeften van de bevolking te identificeren en programma's uit te voeren.


Onze acties zijn als volgt:
VOEDSELHULP

We worstelen dagelijks om de meest kwetsbare gezinnen te helpen door het verspreiden van maaltijden en voedselpakketten.

MEDISCHE HULP

Wij bieden medische apparatuur, medicijnen en financiële steun aan ziekenhuizen. Zo kunnen we voldoen aan de gezondheidszorg en behoeften van de mensen die hiertoe geen toegang hebben.

SCHOOLMATERIAAL

AKSAHUM besteedt bijzondere aandacht aan het verbeteren van het onderwijsomstandigheden in Palestina, en dit gebeurt dankzij het ondersteunen van scholen en helpen bij hun renovatie, maar ook in het verstrekken van schoolbenodigdheden aan de meest behoeftigen.

LANDBOUW

Aksahum biedt hulp aan Palestijnse boeren om de werkloosheid te bestrijden en ondervoeding tegen te gaan, maar ook hen in staat stellen in zelfvoorziening te leven.

WATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

Wij helpen om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren door hen betere toegang tot drinkwater te geven en we nemen de werkzaamheden voor sanitaire voorzieningen en het bouwen van waterputten ten laste.

NOODHULP

Aksahum brengt vitale hulp aan slachtoffers van oorlog of natuurrampen, en dat vanaf de eerste momenten.

ONS DOEL
Aksahum strijdt tegen ongelijkheid en uitsluiting en ondersteunt mensen die in armoede leven door hen de middelen te geven die hen meer autonomie bieden.
We vinden dat iedereen het recht heeft om in waardigheid en vrede te leven.
We willen elke Palestijns toegang bieden tot fatsoenlijke huisvesting, vorming, gezondheidszorg, drinkwater, onderwijs en werkgelegenheid.


WE KUNNEN DEZE DOELEN BEREIKEN DOOR SAMEN HAND IN HAND TE WERKEN!